STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nhiệt kế hồng ngoại GP-300 Harbin Xiande Technology Development Co., Ltd Harbin Xiande Technology Development Co., Ltd Đo thân nhiệt Qui tắc 10 trang thiết bị y tế chủ động TTBYT Loại B