STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông giãn bóng đường hô hấp CRE Pulmonary Balloon Dilatation Catheter M00550300 M00550310 M00550320 M00550330 M00550340 M00550350 Boston Scientific Limited Boston Scientific Corporation Ống thông giãn bóng CRE™ Pulmonary được sử dụng để giãn các vị trí nghẽn của cây đường dẫn khí khi nội soi. Quy tắc 5 TTBYT Loại A