STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay cầm điều khiển / bơm tán sỏi tích hợp Alliance II Integrated Inflation / Lithotripsy Device M00550620 Lake Region Medical Boston Scientific Corporation Tay cầm điều khiển / bơm tán sỏi tích hợp Alliance II được chỉ định để bơm và làm xẹp ống thông giãn bóng trong khi đồng thời kiểm soát áp suất ống thông bóng. Và cũng được chỉ định để tán sỏi mật khi sử dụng kết hợp với Giỏ lấy sỏi đưa qua ống dẫn Trapezoid® RX. Quy tắc 4 TTBYT Loại A