STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường lọc, rửa tinh trùng (Sil Select plus 2x50ml) SIP050UP; SIP050LO; FertiPro N.V FertiPro N.V Sử dụng để lọc, rửa tinh trùng trong quá trình hỗ trợ sinh sản Quy tắc 3; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
2 Môi trường lọc, rửa tinh trùng (Sil Select plus 2x20ml) SIP020UP; SIP020LO; FertiPro N.V FertiPro N.V Sử dụng để lọc, rửa tinh trùng trong quá trình hỗ trợ sinh sản Quy tắc 3; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B