STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi ép tiệt trùng nhiệt độ thấp KMNTR075100; KMNTR100100; KMNTR150100; KMNTR200100; KMNTR250100; KMNTR300100; KMNTR350100; KMNTR400100; KMNTR500100;KMNTR-20070; KMNTR-25070;KMNTR-30070; KMNTR-10070;KMNTR-15070; Anqing Kangmingna Packaging Co. Ltd Anqing Kangmingna Packaging Co. Ltd Dùng để khử trùng quá trình Plasma và ethylene oxide của các vật phẩm Quy tắc 4 Phần II;Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Túi ép tiệt trùng nhiệt độ cao KMNHP100300; KMN HP150300; KMNHP3048450; KMNHP450600; KMNHP200300; KMNHP150400; KMNHP300550;KMNHR-200200; KMNHR-150200;KMNHR-350200; KMNHR-100200;KMNHR-300200; KMNHR-250200;KMNHR-250100; KMNHR-050200 Anqing Kangmingna Packaging Co. Ltd Anqing Kangmingna Packaging Co. Ltd Dùng để khử trùng bằng hơi nước; EO hoặc FORM các vật phẩm Quy tắc 4 Phần II;Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
3 Bơm kim tiêm 50ml PRO-JECT M/TL108N; PRO-ACTIVE S.r.l PRO-ACTIVE S.r.l Dùng để bơm thuốc vào người bệnh nhân Quy tắc 6, Phần II;Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
4 Băng bó bột sợi thủy tinh TRC-002F/TRC-002P; TRC-003F/TRC-003P; TRC-004F/TRC-004P; TRC-005F/TRC-005P; TRC-006F/TRC-006P; Tomato M&C Co.,Ltd Tomato M&C Co.,Ltd Dùng để cố định gãy xương; bong gân;v.v. Quy tắc 4 Phần II;Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
5 Khóa 3 ngã 3-way-10; 3-way-20; 3-way- 25; 3-way-30; 3-way-50; 3-way-60; 3-way-80; 3-way-100; 3-way-120; 3-way-150; Zibo Eastmed Healthcare Products Co., Ltd Zibo Eastmed Healthcare Products Co., Ltd Dùng trong bộ thiết bị truyền dịch; truyền máu lâm sàng có khả năng kết nối linh hoạt Quy tắc 2, Phần II;Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
6 Mask có túi trữ oxy XS; S; M; L; XL; Zibo Eastmed Healthcare Products Co., Ltd Zibo Eastmed Healthcare Products Co., Ltd Dùng để kết nối giữa hệ thống cung cấp khí oxy với bệnh nhân; giúp lượng khí oxy được cung cấp đầy đủ cho người sử dụng Quy tắc 2, Phần II;Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
7 Mask khí dung trẻ em XS; S; M; L; XL; Zibo Eastmed Healthcare Products Co., Ltd Zibo Eastmed Healthcare Products Co., Ltd Để xông khí dung và mũi họng; dùng cho các loại máy xông khí dung và mũi họng Quy tắc 2, Phần II;Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
8 Ống đặt nội khí quản All sizes Zibo Eastmed Healthcare Products Co., Ltd Zibo Eastmed Healthcare Products Co., Ltd Dùng để duy trì đường thở thông thoáng và thông khí nhân tạo xâm nhập vào đường thở của bệnh nhân Quy tắc 5, Phần II;Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B