STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc thận nhân tạo Qflux 12LQ, Qflux 14LQ, Qflux 16LQ, Qlux 18LQ, Qflux 20LQ, Qflux 22LQ, Qflux 13LQ, Qflux 15LQ, Qflux 17LQ, Qflux 19LQ, Qflux 21LQ, Qflux 23LQ BenQ dialysis Technology Corp BenQ dialysis Technology Corp Sử dụng trong chạy thận nhân tạo và các hình thức liên quan phương pháp điều trị suy thận mãn tính hoặc cấp tính Quy tắc 11, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C