STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 VẬT TƯ TIÊU HAO DÙNG CHO MÁY THỞ Theo phụ lục Theo phụ lục NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD-TRUNG QUỐC -Lọc khuẩn sử dụng chủ yếu ở các bệnh nhân bài tiết kém, nhiệt độ cơ thể thấp, không có phản ứng hô hấp. -Ống nẫng: Dùng để mở rộng đoạn kết nối; ngõ kết nối bệnh nhân, ngõ kết nối dây thở - Ống dây thở gây mê: hỗ trợ bệnh nhân trong hệ thống thở. - Mask gây mê: dùng trong gây mê bệnh nhân Quy tắc 4, mục A, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A