STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Khẩu trang y tế thông thường 3 lớp Công ty TNHH Sản xuất Găng tay và Sản phẩm bảo hộ lao động (S.G.M. Co.,Ltd) Công ty TNHH HY TRADING Ngăn ngừa bụi, vi khuẩn, virus và các bệnh lây qua đường hô hấp Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Khẩu trang y tế thông thường 4 lớp Công ty TNHH Sản xuất Găng tay và Sản phẩm bảo hộ lao động (S.G.M. Co.,Ltd) Công ty TNHH HY TRADING Ngăn ngừa bụi, vi khuẩn, virus và các bệnh lây qua đường hô hấp Quy tắc 4 TTBYT Loại A
3 Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn 3 lớp Công ty TNHH Sản xuất Găng tay và Sản phẩm bảo hộ lao động (S.G.M. Co.,Ltd) Công ty TNHH HY TRADING Dùng để chống nhiễm khuẩn, độc, bụi trong môi trường nguy hiểm Quy tắc 4 TTBYT Loại A
4 Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn 4 lớp Công ty TNHH Sản xuất Găng tay và Sản phẩm bảo hộ lao động (S.G.M. Co.,Ltd) Công ty TNHH HY TRADING Dùng để chống nhiễm khuẩn, độc, bụi trong môi trường nguy hiểm Quy tắc 4 TTBYT Loại A
5 Trang phục bảo hộ y tế TP01-SGM Công ty TNHH Sản xuất Găng tay và Sản phẩm bảo hộ lao động (S.G.M. Co.,Ltd) Công ty TNHH HY TRADING Dùng để ngăn ngừa tiếp xúc với các mầm bệnh nguy hiểm Quy tắc 4 TTBYT Loại A