STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Chun liên hàm (Enchanted™ Series Latex Elastics) AX012B; AXH12B; G&H Orthodontics G&H Orthodontics Chun kéo khi cụ mặt ngoài Quy tắc 8; Phần II; phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
2 Đĩa cắt (Discs & Cutters) 1290690; 1290700; 1290695; 1290710. 910S-220; 912S-220; 917F-220; 917S-220; 927F-220; 927S-220; 913S-220; 916F-220; 916S-220; 1300480; 1300500; 18320; 963010; G&H Orthodontics G&H Orthodontics Đĩa cắt dùng trong chỉnh nha Quy tắc 9; Phần II; phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
3 Đánh bóng (Polishing Brushes) 1670091; 1670092; 1670016; G&H Orthodontics G&H Orthodontics Đĩa đánh bóng dùng trong chỉnh nha Quy tắc 9; Phần II; phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
4 Lá rũa kẽ (Lightning Strips) 630-81330; 630-81350; 630-81370; 630-81390; 630-81410; LSDSM4M; LSDSM6M;LSDSM8M; 630-81470; 630-81490; 620-81010; 620-81030; 620-81050; 620-81070; 620-81090; LSSSM4M; LSSSM6M; LSSSM8M; 620-81150; 620-81170; INTPRXHNDL; G&H Orthodontics G&H Orthodontics Rũa kẽ Quy tắc 9; Phần II; phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
5 Đầu khủy tay mài Rotex 782E / CONTRA ANGLE ATTACHMENT 166CA; Dhrf Inc. His-Chih Factory Dhrf Inc. His-Chih Factory Đầu khủy tay mài Sử dụng kết hợp với máy mài Quy tắc 9; Phần II; phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
6 Đầu thẳng tay mài Rotex 782E/STRAIGHT ATTACHMENT 166S; Dhrf Inc. His-Chih Factory Dhrf Inc. His-Chih Factory Đầu thẳng tay mài sử dụng kết hợp với máy mài Quy tắc 9; Phần II; phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
7 Tay cầm động cơ máy mài cầm tay Rotex 782E /AIR MOTOR A168H; Dhrf Inc. His-Chih Factory Dhrf Inc. His-Chih Factory Sử dụng với máy mài răng dùng trong điều trị nha khoa Quy tắc 9; Phần II; phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
8 Tay mài rotex 782E/ HANDPIECE OF ROTEX782E A166PH; Dhrf Inc. His-Chih Factory Dhrf Inc. His-Chih Factory Sử dụng với máy mài răng dùng trong điều trị nha khoa Quy tắc 9; Phần II; phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B