STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nhiệt kế hồng ngoại YHW-2 JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO.,LTD JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO.,LTD Đo nhiệt độ Quy tắc 10. Phân loại trang thiết bị y tế chủ động dùng để chẩn đoán TTBYT Loại B
2 Máy đo nồng độ Oxy kẹp tay YX100 JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO.,LTD JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO.,LTD Đo nồng độ oxy Quy tắc 10. Phân loại trang thiết bị y tế chủ động dùng để chẩn đoán TTBYT Loại B
3 Máy xông khí dung cầm tay M102 JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO.,LTD JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO.,LTD Sử dụng trong điều trị bệnh hô hấp Quy tắc 11– Trang thiết bị y tế chủ động, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B