STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng keo cá nhân Hansaplast Elastic PT. Beiersdorf Indonesia PT. Beiersdorf Indonesia Dùng để che những vết thương nhỏ, nông hằng ngày đặc biệt là những phần vận động của cơ thể Qui tắc 1 TTBYT chẩn đoán không phải TTBYT chẩn đoán in-vitro TTBYT Loại A