STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo liều QA/QC và phụ kiện kèm theo Theo phụ lục Theo phụ lục IBA Dosimetry GmbH Sử dụng làm thiết bị đo liều lượng tia xạ phát ra từ máy gia tốc tuyến tính dùng trong điều trị ung thư Quy tắc 9, Mục 2, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C