STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm đông máu ECL 105 Erba Lachema S.R.O Erba Lachema S.R.O Là một máy phân tích lâm sàng hoàn toàn tự động được thiết kế để thực hiện các xét nghiệm trên huyết tương người, kết quả giúp chẩn đoán các bất thường đông máu hoặc theo dõi điều trị chống đông máu. Quy tắc 3.8, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT. TTBYT Loại C
2 Máy xét nghiệm đông máu ECL 412 Erba Lachema S.R.O Erba Lachema S.R.O Là một máy phân tích lâm sàng hoàn toàn tự động được thiết kế để thực hiện các xét nghiệm trên huyết tương người, kết quả giúp chẩn đoán các bất thường đông máu hoặc theo dõi điều trị chống đông máu. Quy tắc 3.8, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT. TTBYT Loại C
3 Máy xét nghiệm đông máu ECL 760 Erba Lachema S.R.O Erba Lachema S.R.O Là một máy phân tích lâm sàng hoàn toàn tự động được thiết kế để thực hiện các xét nghiệm trên huyết tương người, kết quả giúp chẩn đoán các bất thường đông máu hoặc theo dõi điều trị chống đông máu. Quy tắc 3.8, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT. TTBYT Loại C