STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội khí quản có bóng/không bóng Endotracheal tube (cuff/without cuff) Wellmed International Industries Pvt. Ltd Wellmed International Industries Pvt. Ltd Dùng hỗ trợ đường hô hấp cho bệnh nhân Quy tắc 5 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Ống hút dịch đờm (Loại thường/ loại điều khiển bằng ngón cái/loại điều khiển bằng đầu ngón tay), nhiều kích thước khác nhau Suction catheter (Plain/thumb control/ finger Tip control) Wellmed International Industries Pvt. Ltd Wellmed International Industries Pvt. Ltd Dùng để hút dịch đờm cho bệnh nhân Quy tắc 5 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Ống thông dạ dày Ryles, nhiều kích thước khác nhau Ryles tube Wellmed International Industries Pvt. Ltd Wellmed International Industries Pvt. Ltd Dùng để thông dạ dày hỗ trợ đường tiêu hóa cho bệnh nhân Quy tắc 5 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Ống thông dạ dày cho trẻ sơ sinh, nhiều kích thước khác nhau Infant feeding tube Wellmed International Industries Pvt. Ltd Wellmed International Industries Pvt. Ltd Dùng để hỗ trợ đường tiêu hóa cho bệnh nhân Quy tắc 5 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Ống thông dạ dày Levins, nhiều kích thước khác nhau Levins tube Wellmed International Industries Pvt. Ltd Wellmed International Industries Pvt. Ltd Dùng để hỗ trợ đường tiêu hóa cho bệnh nhân Quy tắc 5 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Dây thông tiểu 1 nhánh cho nam và nữ, nhiều kích thước Nelaton Catheter Wellmed International Industries Pvt. Ltd Wellmed International Industries Pvt. Ltd Sử dụng hỗ trợ đường tiết niệu cho bệnh nhân Quy tắc 5 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
7 Dây thông tiểu Foley 2 nhánh/3 nhánh, nhiều kích thước Foley Catheter 2 way/3 way Wellmed International Industries Pvt. Ltd Wellmed International Industries Pvt. Ltd Sử dụng hỗ trợ đường tiết niệu cho bệnh nhân Quy tắc 5 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
8 Bộ ống thở oxygen qua mũi cho người lớn, nhi khoa, sơ sinh Nasal Oxygen catheter Wellmed International Industries Pvt. Ltd Wellmed International Industries Pvt. Ltd Sử dụng hỗ trợ đường thở cho bệnh nhân Quy tắc 5 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
9 Bộ truyền dịch Perfusion sets (Infusion Sets) Wellmed International Industries Pvt. Ltd Wellmed International Industries Pvt. Ltd Sử dụng truyền dịch, hóa chất điều trị cho bệnh nhân Quy tắc 7 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
10 Ống dẫn lưu lồng ngực (thẳng/ cong/ có trocar), nhiều kích thước khác nhau Thoracic drainage catheter Wellmed International Industries Pvt. Ltd Wellmed International Industries Pvt. Ltd Dùng để dẫn lưu dịch ra ngoài Quy tắc 7 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
11 Bộ dẫn lưu vết thương kín (50-800cc), nhiều kích thước khác nhau Closed wound drainage set (50-800cc) Wellmed International Industries Pvt. Ltd Wellmed International Industries Pvt. Ltd Dùng để dẫn lưu dịch cho các vết thương đã được đóng kín Quy tắc 7 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
12 Dây dẫn lưu redon, nhiều kích thước khác nhau Redon drain Wellmed International Industries Pvt. Ltd Wellmed International Industries Pvt. Ltd Dùng để dẫn lưu dịch cho các vết thương đã được đóng kín Quy tắc 7 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B