STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 dây /ống thông hút đàm nhớt Suction Catheter(s); Ningbo Greatcare Trading Co.,Ltd. Ningbo Greatcare Trading Co.,Ltd. Sử dụng hút đờm nhớt Quy tắc 5 TTBYT Loại B
2 Lam kính Theo phụ lục Theo phụ lục Ningbo Greatcare Trading Co.,Ltd. Sử dụng để đặt mẫu xét nghiệm chuẩn đoán Quy tắc 4 TTBYT Loại A
3 Nhiệt kế Theo phụ lục Theo phụ lục Ningbo Greatcare Trading Co.,Ltd. Sử dụng đo nhiệt độ cơ thể (nhiệt kế thủy ngân) Quy tắc 4 TTBYT Loại A
4 bàn chải phẫu thuật Scrub Brush Ningbo Greatcare Trading Co.,Ltd. Ningbo Greatcare Trading Co.,Ltd. Sử dụng vệ sinh tay cho phẫu thuật viên trước khi phẫu thuật Quy tắc 4 TTBYT Loại A