STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 MỎ VỊT PHỤ KHOA Theo phụ lục Theo phụ lục CÔNG TY TNHH LẠC VIỆT Dùng thăm khám âm đạo Quy tắc 5 - Các TTB xâm nhập vào lỗ hở tự nhiên của cơ thể, không kết n TTBYT Loại A