STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Gạc miếng GMVT Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại An Lành Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại An Lành Dùng cầm máu,thấm máu, thấm dịch, đắp vết thương, vết mổ rất an toàn và tiện lợi trong phẫu thuật Quy tắc 6, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
2 Gạc phẫu thuật GPTVT Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại An Lành Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại An Lành Dùng cầm máu,thấm máu, thấm dịch, đắp vết thương, vết mổ rất an toàn và tiện lợi trong phẫu thuật Quy tắc 6, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
3 Gạc phẫu thuật không dệt GPTKDVT Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại An Lành Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại An Lành Dùng cầm máu,thấm máu, thấm dịch, đắp vết thương, vết mổ rất an toàn Quy tắc 6, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
4 Gạc tròn GTRVT Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại An Lành Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại An Lành Dùng cầm máu,thấm máu, thấm dịch, đắp vết thương, vết mổ rất an toàn và tiện lợi trong phẫu thuật Quy tắc 6, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
5 Gạc meche phẫu thuật MECHEVT Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại An Lành Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại An Lành Dùng cầm máu,thấm máu, thấm dịch, đắp vết thương, vết mổ rất an toàn và tiện lợi trong phẫu thuật Quy tắc 6, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
6 Gạc meche dẫn lưu MECHEDLVT Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại An Lành Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại An Lành Dùng cầm máu,thấm máu, thấm dịch, đắp vết thương, vết mổ rất an toàn và tiện lợi trong phẫu thuật Quy tắc 6, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
7 Bông gạc đắp vết thương BGDVT Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại An Lành Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại An Lành Dùng cầm máu,thấm máu, thấm dịch, băng vết thương Quy tắc 1, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
8 Băng cuộn BC Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại An Lành Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại An Lành Dùng cầm máu,thấm máu, thấm dịch, băng vết thương Quy tắc 1, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
9 Gạc mét GH Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại An Lành Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại An Lành Dùng cầm máu,thấm máu, thấm dịch, băng vết thương Quy tắc 1, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A