STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Gạc hút y tế Giang Giang DGG-1 CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU DỆT GIANG GIANG CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU DỆT GIANG GIANG Thấm hút và cầm máu, băng bó vết thương Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Băng cuộn y tế Giang Giang DGG-2 CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU DỆT GIANG GIANG CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU DỆT GIANG GIANG Băng bó viết thương Quy tắc 4 TTBYT Loại A