STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ mũi khoan dùng trong quá trình phục hình răng giả INMODOPS3_SEI; INMODOPP3_SEI; INMODOP28_SEI; Anthogyr Anthogyr Sử dụng phục hình răng giả trong quá trình cấy ghép Implant Quy tắc 9 TTBYT Loại B
2 Vật liệu lấy mẫu Implant OP28120TP_SEI; OP40100TP_SEI; Anthogyr Anthogyr Sử dụng để lấy dấu Implant, kiểm tra độ chính xác trước khi phục hình răng giả ( Sử dụng một lần) Quy tắc 6 TTBYT Loại B
3 Tay khoan dùng trong phục hình Implant 6920SED Anthogyr Anthogyr Sử dụng trong phục hình mẫu Implant dùng trong nha khoa Quy tắc 6 TTBYT Loại B