STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử đường huyết Blood Glucose Meter On Call Plus Test strip MK01-461; ACON Laboratories, Inc MEDCO HEALTH CARE CO., LIMITED Sử dụng để đo đường huyết bệnh nhân Quy tắc 4, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C