STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 206/2020/180000013/PCBPL - BYT KT-LED-STZ5/STZ5 Jiangsu Keling Medical Appliances Co.,Ltd Jiangsu Keling Medical Appliances Co.,Ltd Dùng để chiếu sáng các bộ phận của cơ thể trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 12 TTBYT Loại A