STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trâm nội nha Stainless Steel C File; Stainless Steel H File; AF Blue S4; AFBlue R3; C-Path Rotary Files; AF Max File Blue; V-TAPER HAND FILE Shanghai Fanta Dental Material Co., LTD Shanghai Fanta Dental Material Co., LTD Sử dụng với máy điều trị nội nha để sửa soạn ống tủy răng, lấy tủy răng. Quy tắc 9 TTBYT Loại B