STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trạm pha mẫu (Kèm phụ kiện đồng bộ) eGROSS/ 102902 Milestone Srl, Italy Milestone Srl, Italy - Dùng để pha mẫu mô bệnh phẩm trên bàn pha với đầy đủ tiện nghi phụ trợ. - Sử dụng trong khoa giải phẫu bệnh bệnh viện, dùng trong chẩn đoán in vitro. Quy tắc 5 TTBYT Loại A