STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trạm đúc khối nến mô bệnh phẩm (Kèm phụ kiện đồng bộ) HistoDream EW/ 500000 Especialidades Medicas Myr, S.L., Spain Milestone Srl, Italy - Dùng để đúc khối nến mẫu mô bệnh phẩm sau quá trình xử lý mô. - Sử dụng trong khoa giải phẫu bệnh bệnh viện, dùng trong chẩn đoán in vitro. Quy tắc 5 TTBYT Loại A