STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy kéo giãn cổ, cột sống trị liệu HT -101 BIOTRACK, HT- 102 BIOTRACK Hanil-TM Co.,Ltd Hanil-TM Co.,Ltd trong phục hồi chức năng Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Thiết bị tập phục hồi chức năng thụ động ( Xe đạp tập phục hồi chức năng) EMT PLUS - L Hanil-TM Co.,Ltd Hanil-TM Co.,Ltd Dùng để trong phục hồi chức năng Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Máy nhiệt lạnh trị liệu Cryo - Jet Hanil-TM Co.,Ltd Hanil-TM Co.,Ltd Dùng trong vật lý trị liệu, phục hồi chức năng Quy tắc 9, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Máy siêu âm trị liệu HS-502 Hanil-TM Co.,Ltd Hanil-TM Co.,Ltd Dùng trong vật lý trị liệu, phục hồi chức năng Quy tắc 9, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Máy điện xung trị liệu H-3000,BM-420 Hanil-TM Co.,Ltd Hanil-TM Co.,Ltd Dùng trong vật lý trị liệu, phục hồi chức năng Quy tắc 9, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Máy vi sóng trị liệu HM-801 Hanil-TM Co.,Ltd Hanil-TM Co.,Ltd Dùng trong vật lý trị liệu, phục hồi chức năng Quy tắc 9, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
7 Sóng xung kích trị liệu Sonothera Hanil-TM Co.,Ltd Hanil-TM Co.,Ltd Dùng trong vật lý trị liệu, phục hồi chức năng Quy tắc 9, Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại B
8 Máy châm cứu trị liệu HA-306 Hanil-TM Co.,Ltd Hanil-TM Co.,Ltd Dùng trong vật lý trị liệu, phục hồi chức năng Quy tắc 9, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
9 Máy điện rung trị liệu H-401, H-402 Hanil-TM Co.,Ltd Hanil-TM Co.,Ltd Dùng trong vật lý trị liệu, phục hồi chức năng Quy tắc 9, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
10 Máy điện xung (Máy điện châm trị liệu đa năng) Biomix HSP-601 Hanil-TM Co.,Ltd Hanil-TM Co.,Ltd Dùng trong vật lý trị liệu, phục hồi chức năng Quy tắc 9, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B