STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 TRÒNG KÍNH QUANG HỌC ( CẬN, VIỄN, LOẠN) INDEX 1.56 1.60 1.67 1.71 1.74 VIVO OPTICS Co., Ltd VIVO OPTICS Co., Ltd Dùng làm kính đeo mắt hỗ trợ tật khúc xạ( cận, viễn, loạn) Quy tắc 4, Mục 2, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A