STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư tiêu hao là chất phụ gia cho bình chứa nước cất cho máy phân tích miễn dịch. Elecsys SysWash (11930346122) Roche Diagnostics GmbH, Đức Roche Diagnostics GmbH, Đức Là chất phụ gia cho bình chứa nước cất cho máy phân tích miễn dịch. Quy tắc 5.1, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại A