STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư tiêu hao là chất pha loãng mẫu kết hợp với các thuốc thử xét nghiệm trên hệ thống phân tích sinh hóa. NaCl Diluent 9% (04774230190) Roche Diagnostics GmbH, Đức Roche Diagnostics GmbH, Đức Là chất pha loãng mẫu kết hợp với các thuốc thử xét nghiệm trên hệ thống phân tích sinh hóa. Quy tắc 5.1, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại A