STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay cầm bộ đầu thắt tĩnh mạch thực quản Theo phụ lục Theo phụ lục Shaili endoscopy Dùng trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 7 TTBYT Loại B