STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư cấy ghép trong bộ thay khớp háng nhân tạo Theo danh mục đính kèm Signature Orthopaedics Europe Ltd, Ireland Signature Orthopaedics Europe Ltd, Ireland Dùng trong phẫu thuật thay khớp háng, khớp gối Quy tắc 8, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C