STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay cầm gương soi thanh quản Không có Technimen Agha (PVT) Ltd. AESCULAP AG Tay cầm gương soi thanh quản được lắp với gương soi thanh quản, sử dụng để soi thanh quản trong thăm khám hoặc phẫu thuật hầu họng. Dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật viên thao tác ở những vị trí có tiếp cận hạn chế. Quy tắc 5.1, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TTT-BYT TTBYT Loại A