STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư tiêu hao dùng cho hệ thống phân tích khí máu, điện giải Adapters for Capillaries (03069931001) Payer Medical GmbH, Áo Roche Diagnostics GmbH, Đức Dùng như vật tư tiêu hao IVD cho hệ thống phân tích khí máu, điện giải Quy tắc 5.1, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại A