STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư tiêu hao dùng để ngăn chặn các cục máu đông hoặc các hạt mô tránh lọt vào thiết bị Clot Catcher PRO (05689856001) PAYER Medical GmbH, Áo Roche Diagnostics GmbH, Đức Dùng để ngăn chặn các cục máu đông hoặc các hạt mô tránh lọt vào thiết bị nhờ lưới lọc tích hợp khi mẫu được hút từ ống tiêm Quy tắc 5.1, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại A