STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phin lọc khuẩn Theo phụ lục Theo phụ lục Covidien LLC Giúp trao đổi nhiệt và cung cấp độ ẩm cho khí thở của bệnh nhân, chống nhiễm chéo cho nhân viên y tế và bệnh nhân QT 2 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B