STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nước muối biển Tengeri KB-NMB Công ty cổ phần dược Kim Bảng Công ty cổ phần dược Kim Bảng Sử dụng vệ sinh mũi, răng miệng hàng ngày, phòng các bệnh về mũi răng, miệng Quy tắc 4 TTBYT Loại A