STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội khí quản Theo phụ lục Theo phụ lục Covidien LLC Dùng đặt nội khí quản trong các phẫu thuật đầu, cổ đòi hỏi không bị cản trở bởi ống truy cập khí quản QT 5 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B