STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Gạc y tế 3 con nai 5cm x 6cm x 8lớp (đã tiệt trùng ) 8938501545039 CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA Dùng lau chùi, đắp vết thương 1 mục 1 TTBYT Loại A
2 Gạc y tế 3 con nai 8cm x 9cm x 8lớp (đã tiệt trùng ) 8938501545046 CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA Dùng lau chùi, đắp vết thương 1 mục 1 TTBYT Loại A
3 Gạc y tế 3 con nai 5cm x 6cm x 12lớp (đã tiệt trùng ) 8938501545077 CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA Dùng lau chùi, đắp vết thương 1 mục 1 TTBYT Loại A
4 Gạc y tế 3 con nai 10cm x 10cm x 8lớp (đã tiệt trùng ) 8938501545060 CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA Dùng lau chùi, đắp vết thương 1 mục 1 TTBYT Loại A
5 Gạc hút nước 5cm x 5cm x 8 lớp ( chưa tiệt trùng) 8938501545084 CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA Dùng lau chùi vết thương 1 mục 1 TTBYT Loại A
6 Gạc hút nước 7cm x 8cm x 8 lớp ( chưa tiệt trùng) 8938501545091 CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA Dùng lau chùi vết thương 1 mục 1 TTBYT Loại A
7 Gạc y tế 3 con nai 10cm x 10cm x 8lớp (chưa tiệt trùng ) 8938501545053 CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA Dùng lau chùi vết thương 1 mục 1 TTBYT Loại A
8 Gạc rốn Đông Fa 3 con nai ( đã tiệt trùng ) 8938501545015 CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA Dùng đắp rốn em bé và vết thương 1 mục 1 TTBYT Loại A
9 Rơ lưỡi Đông Fa 3 con nai 8938501545022 CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA Dùng rơ lưỡi, lau chùi răng miệng em bé 5 mục 1 TTBYT Loại A
10 Băng cuộn y tế 3 con nai 1m8 x 0,085m 8938501545107 CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA Dùng băng, bó, cột ngoài vết thương 1 mục 1 TTBYT Loại A
11 Băng cuộn y tế 3 con nai 1m8 x 0,07m 8938501545138 CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA Dùng băng, bó, cột ngoài vết thương 1 mục 1 TTBYT Loại A
12 Băng cuộn y tế 3 con nai 2m x 0,09m 8938501545114 CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA Dùng băng, bó, cột ngoài vết thương 1 mục 1 TTBYT Loại A
13 Băng cuộn y tế 3 con nai 2m5 x 0,09m 8938501545121 CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA Dùng băng, bó, cột ngoài vết thương 1 mục 1 TTBYT Loại A
14 Gạc cuộn 8938501545145 CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA Dùng bó bột, băng cột ngoài vết thương 1 mục 1 TTBYT Loại A
15 Băng thun 2 móc, 3 móc 8938501545169, 8938501545176 CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA Dùng bảo vệ, băng bó cố định các chấn thương 4 TTBYT Loại A
16 Gạc mét 3 con nai 8938501545152 CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA CÔNG TY TNHH TTBYT ĐÔNG PHA Dùng băng, bó, cột ngoài vết thương 1 mục 1 TTBYT Loại A