STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư tiêu hao IVD sử dụng trên máy phân tích miễn dịch. Theo phụ lục Theo phụ lục Roche Diagnostics GmbH, Đức Vật tư tiêu hao IVD sử dụng trên máy phân tích miễn dịch. Quy tắc 5.1, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại A