STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo thính lực Theo phụ lục Theo phụ lục PATH MEDICAL GmbH Sử dụng để đo thính lực cho bệnh nhận yếu và mất thính lực. Quy tắc 10, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Điện cực dán Electrode Convidien IIc PATH MEDICAL GmbH Sử dụng chung với máy đo thính lực để đo thính lực cho bệnh nhận yếu và mất thính lực. Quy tắc 10, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Phụ kiện máy đo thính lực – Đầu dò Theo phụ lục Theo phụ lục PATH MEDICAL GmbH Sử dụng để đo thính lực cho bệnh nhận yếu và mất thính lực. Quy tắc 10, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B