STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc thận nhân tạo Diacap Pro Theo phụ lục Theo phụ lục B. Braun Avitum AG Quả lọc thận Diacap Pro được chỉ chỉ định cho bệnh nhân thận mãn tính trong điều trị mãn tính thẩm tách máu và siêu lọc máu Quy tắc 3, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C