STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống đặt nội khí quản kép (disposable double lumen endobronchial tube) Silicone double lumen left sided; Silicone double lumen right sided; Hangzhou Tappa Medical Technology Co., Ltd Hangzhou Tappa Medical Technology Co., Ltd Sử dụng ống đặt nội khí quản 2 nòng, cho phép sự thông khí ở một bên phổi trong phẫu thuật ngực hoặc bệnh nhân trong tình trạng nguy cấp Quy tắc 5 TTBYT Loại B