STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nắp chống bay hơi ORTHO VISION Evaporation Caps-3ml Tessy Plastics Corp. Ortho-Clinical Diagnostics Nắp chống bay hơi cho lọ hồng cầu mẫu 3ml. Quy tắc 5 TTBYT Loại A