STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội khí quản lò xo có bóng dùng 1 lần (từ số 3.0 đến 10.0) Theo danh mục Hangzhou Tappa Medical Technology Co., Ltd/Trung Quốc Hangzhou Tappa Medical Technology Co., Ltd/Trung Quốc Ống nội khí quản lò xo có bóng dùng 1 lần (từ số 3.0 đến 10.0) Quy tắc 5 TTBYT Loại B