STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay cầm cho Clip Polymer Theo phụ lục Theo phụ lục ENDOVISION Co., Ltd. Tay cầm dùng cho clip polymer Quy tắc 6, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B