STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội khí quản Theo phụ lục Theo phụ lục Hangzhou Tappa Medical Technology Co, Ltd Dùng trong phẫu thuật lồng ngực, rửa phổi toàn bộ,nội soi màng phổi, cấp cứu ho máu nặng Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Ống chặn khí phế quản ( blocker) Theo phụ lục Theo phụ lục Hangzhou Tappa Medical Technology Co, Ltd Dùng trong phẫu thuật lồng ngực, rửa phổi toàn bộ,nội soi màng phổi, cấp cứu ho máu nặng Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Ống nội phế quản Theo phụ lục Theo phụ lục Hangzhou Tappa Medical Technology Co, Ltd Mục đích khai thông đường thở được sử dụng trong gây mê, phẫu thuật, cấp cứu, duy trì đường thở Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B