STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng TC-615A Yilien Medical Co., Ltd., Taiwan Gemmy Industrial Corporation, Taiwan - Dùng để tiệt trùng các dụng cụ phẫu thuật tại các cơ sở khám chữa bệnh. Quy tắc 15 TTBYT Loại C