STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Alex Commode Ghế có lỗ Alex SAC360 Shanghai Yinxun Industry co.,ltd – Trung Quốc Smitcare Services Limited / UK Ghế có lỗ đi vệ sinh 4 TTBYT Loại A