STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo kiểm tra đường huyết; Ketone; Cholesterol; Axit Uric; Lactate cá nhân Theo phụ lục Theo phụ lục TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATION Kiểm tra đường huyết; Ketone; Cholesterol; Axit Uric; Lactate cá nhân Quy tắc 4, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C