STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy X-quang di động kỹ thuật số (kèm phụ kiện) Amadeo M-DR ( Phụ lục 1 đính kèm) Oehm und Rehbein GmbH (OR Technology) – Đức Oehm und Rehbein GmbH (OR Technology) – Đức - Máy chụp X-quang được dùng để chẩn đoán tia X trong y tế - Tia X có thể gây ra các rủi ro với bệnh nhân và người sử dụng, vì vậy việc áp dụng tia X cho mục đích y tế phải giảm thiểu tia bức xạ với người sử dụng và bệnh nhân. Quy tắc 10 TTBYT Loại C