STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Miếng cầm máu tự tiêu UNOCEL Genco Tibbi Cihazlar Sanayi Tic, Ltd Sti Genco Tibbi Cihazlar Sanayi Tic, Ltd Sti sử dụng để cầm máu Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D
2 Vật liệu cầm máu mũi UNOPORE Genco Tibbi Cihazlar Sanayi Tic, Ltd Sti Genco Tibbi Cihazlar Sanayi Tic, Ltd Sti sử dụng để cầm máu Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Vật liệu cầm máu tai UNOPORE Genco Tibbi Cihazlar Sanayi Tic, Ltd Sti Genco Tibbi Cihazlar Sanayi Tic, Ltd Sti sử dụng để cầm máu Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Vật liệu cầm máu tự tiêu SPONJEL Genco Tibbi Cihazlar Sanayi Tic, Ltd Sti Genco Tibbi Cihazlar Sanayi Tic, Ltd Sti sử dụng để cầm máu Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D
5 Gạc cầm máu UNOMESH Genco Tibbi Cihazlar Sanayi Tic, Ltd Sti Genco Tibbi Cihazlar Sanayi Tic, Ltd Sti sử dụng trong sửa chữa thoát vị cũng như củng cố mô mềm khác. Quy tắc 8, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
6 Sáp cầm máu xương UNOWAX Genco Tibbi Cihazlar Sanayi Tic, Ltd Sti Genco Tibbi Cihazlar Sanayi Tic, Ltd Sti sử dụng để cầm máu Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B